SOHBET – HAZRET-İ HAMZA

0
65
ReklamHafız Yetiştiriyorum

Babası Abdülmuttalib; anası Vehib kızı Hâle’dir. Peygamber efendimizden 2 yaş büyük olup, öz amcası ve süt kardeşi idi. Süveybe Hâtun, her ikisine de “süt analığı” yapmıştır.

Hazret-i Hamza, Kureyş’in en asil soyundan olması yanında; çok iyi kılıç kullanır, mükemmel ok atardı. Güçlü kuvvetli bir savaşçı idi. Müslümanlığı kabul ettikten sonra da aynı kahramanlığı Allah, Peygamber ve İslâm dini uğrunda göstermiştir. Bu yüzden Resûlullah efendimiz kendisine Esedullah=Allahın Arslanı lâkabını vermişlerdi.

Peygamber efendimiz, Mekke ve Medineliler arasında din kardeşliği ilân edince, Hazret-i Hamza da, Peygamber efendimizin azatlı evlâtlığı Zeyd ile kardeş olmuştu. Kendisini o kadar çok severdi ki, Allah yo-lunda harbe çıkarken, bütün mülkünü Zeyd’e vasiyet ederdi.

Müşriklere karşı harekete geçen, ilk İslâm birliğinin kumandanı Hazret-i Hamza idi. Sevgili Peygamberimiz beyaz renkli ilk İslâm Sancağı’nı ona teslim etmişlerdi. Sonraki seferler de ekseriya onun kumandanlığında yapılmıştır. Bedir Gâzâsı’nın en büyük kahramanlarının başında, Hazret-i Hamza gelir.

Bedir’in intikamı için Kureyşli müşrikler, Uhud’a geldiler. Bu ibretli Gâzâ’da Resûlullahın yiğit amcası, hakikaten “Allahın Arslanı” olduğunu ispat etmiştir. Fakat pusuya düşürülerek şehit edilmiştir. Din düşmanları, şehitlerin efendisine o kadar kin kusuyorlardı ki, mübârek vücudunu 70 parçaya ayırmışlardı. Şehit olduğu gün, 57 yaşlarında bulunuyordu. Çarpışma bittikten sonra Resûl-i Ekrem efendimiz, Uhud şehitlerini ikişer ikişer defnettirdiler.

Uhud dönüşünde Medineli kadınlar, kendi yakınları için gözyaşları dökerken Hazret-i Hamza için bütün evlerde, ayrı ayrı duâ edildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu gürünüz
Lütfen adınızı giriniz